MANGHUHULA – ANG GAPUZ FREE CONSULTATION METRO MANILA

ANG GAPUZ MANGHUHULA NAGBIBIGAY NG LIBRE CONSULTATION SA LAHAT UPANG MALAMAN

KUNG BAKIT ANG ISANG TAO AY MINAMALAS SA BUHAY AT KUNG ANO PARAAN PARA MAWALA

ANG MGA NEGATIVE NA MERON SA ISANG TAO. HANDANG AKO TUMULONG SA LAHAT HUWAG

MATAKOT NA TUMAWAG MAARI KAYO MAGTANONG PARA MALAMAN KUNG BAKIT MARAMI

HINDI MAGAGANDA NAGYAYARI SA BUHAY MO.

PLEASE CALL FOR FENG SHUI APPOINTMENT
TELEPHONE: 211-38-15 , 586-07-97
CELLPHONE: 0917-897-37-79 , 0908-875-29-11
EMAIL : anggapuzfengshui@yahoo.com
WEBSITE: www.anggapuzfengshui.com

LOOK FOR FENG SHUI MR. ANG